GIẢI PHÁP HOẠCH ĐỊNH & PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP NGÀNH GỖ

HỆ THỐNG NINHnet ERP

Hình ảnh tại Archnest

NINHnet ERP

NINHnet ERP mang đến sự thành công cho nhà máy, nhà cung cấp. Khách hàng luôn hài lòng với sản phẩm và dịch vụ từ NINHnet ERP.

Về NINHnet

Từ những năm 2002, Ninh Nội là tác giả và hiện là Tổng Giám Đốc Điều Hành NINHnet, đã chọn đề tài khoa học Giải Pháp Quản Lý và Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) làm đề tài khoa học để tham gia chương trình đề tài khoa học của Khoa Kinh Tế - Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh tại trường Đại Học Thuỷ Sản (nay là Đại Học Nha Trang). Nhận thấy vai trò quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin đối với nền kinh tế nói chung cũng như ngành sản xuất nói riêng, chị tiếp tục nghiên cứu và hoàn chỉnh đề tài thành luận văn tốt nghiệp năm 2003 dưới sự hướng dẫn của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Anh. Luận văn được đánh giá 10/10 từ Hội Đồng Phản Biện Tốt Nghiệp.