Hệ thống NINHnet ERP

NINHnet ERP là gì?

NINHnet một giải pháp phần mềm quản lý và hoạch định nguồn lực chuyên biệt cho doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ trong ngành nội thất và ngoại thất.

Chức năng của NINHnet ERP?

NINHnet ERP là một đầu tư chiến lược giải phóng thao tác nghiệp vụ cập nhật, xử lý thông tin lặp lại, ứng dụng tự động hoá báo cáo, phân tích chính xác, tức thời để tăng hiệu quả quản trị, hoạch định, khai thác và phát triển ưu hoá nguồn lực và hiệu quả kinh doanh.

Vai trò của NINHnet ERP trong doanh nghiệp?

NINHnet ERP giúp thực hiện hoá chiến luợc quản trị, hoạch định, khai thác và phát triển tối ưu nguồn lực và hiệu quả kinh doanh bền vững

Thay đổi chiến lược của NINHnet cho doanh nghiệp

Thay đổi cách thức vận hành nội bộ doanh nghiệp:

  • Công việc của mỗi phòng ban được chuyên nghiệp hoá, chuyên môn hoá
  • Quy trình vận hành doanh nghiệp được phân chia, phối hợp và lưu thông tin trên cùng một phần mềm hoặc một mạng lưới hoặc một hệ thống
  • Việc giám sát, kiểm tra về điều hành doanh nghiệp thông qua hệ thống phần mềm/ website tại bất cứ nơi đâu có dịch vụ internet.

Thay đổi cách thức doanh nghiệp giao dịch và tương tác với đối tác, khách hàng

  • Đối tác ( nhà cung cấp, nhà thầu phụ …) doanh nghiệp và khách hàng được kết nối, chia sẻ ( thông tin, nguồn lực, cơ hội …) trên cùng một hệ thống/ 1 mạng lưới
  • Ba bên, bao gồm đối tác, doanh nghiệp và khách hàng, có thể kết nối, thương thảo, đàm phán tại bất cứ nơi đâu có dịch vụ internet

Doanh nghiệp đạt được trình độ cạnh tranh quốc tế

  • Cải tiến cả về trình độ và công nghệ, có sức cạnh tranh cao, tính quốc tế hoá ngày càng mạnh mẽ