Tính năng nổi bật của NINHnet

Đơn giản

NINHnet ERP được thiết kế trên nền tảng web cho phép người dùng dễ xem và dễ thao tác

Thực tế

NINHnet ERP được phát triển từ nhu cầu quản lý, khai thác phát triển thực tế ứng dụng trong các doanh nghiệp thành công nhiều năm trong ngành gỗ

Tức thời

NINHnet ERP được cập nhật và khai thác liên tục dựa trên nhu cầu người dùng.

Chính xác

NINHnet ERP được tự động hoá mang đến tính chính xác.

Tối ưu hoá

NINHnet ERP được tối ưu hoá nguồn lực nhờ tiết kiệm thời gian, sử dụng nhân lực, tài chính tối ưu, đạt hiệu quả đầu tư.

Cơ hội

NINHnet ERP khai thác lợi thế cạnh tranh về mặt chi phí, quản lý chuyên nghiệp, đi trước đón đầu mang đến nhiều cơ hội.

Hiệu quả

NINHnet ERP mang lại lợi ích và lợi nhận cao với chi phí cơ hội thấp.

Bền vững

NINHnet ERP được tự động hoá, xu hướng tất yếu, giải phóng lao động đơn giản, tăng cường khai thác và phát triển quản trị chi tiết nhất, toàn diện nhất và tối ưu nhất.