Tính năng - Cung Ứng

Giải pháp

Đối với bộ phận quản lý cấp cao: Kiểm soát chặt chẽ quá trình cung cấp, lưu trữ và vận chuyển vật tư trong kho. Với bộ phận quản lý kho: Xử lý và giải quyết linh hoạt những vấn đề cung ứng thiếu hụt vật tư.

Chức năng

Danh sách nguyên vật liệu, vật tư:

 • Thêm nguyên vật liệu, vật tư mới
 • Nhóm cung ứng
 • Lịch sử báo gia vật tư

Nhà cung cấp

 • Thêm nhà cung cấp mới
 • Thêm báo giá vật tư
 • Lịch sử báo gia vật tư

Kế hoạch cung ứng

 • Danh sách vật tư cần đặt

Danh sách đơn hàng vật tư

 • Đơn hàng vật tư mới
 • Tổng hợp giá trị đơn hàng

Danh sách phiếu nhập kho

 • Nhập kho theo đơn hàng
 • Nhập kho không đơn hàng
 • Nhập kho gỗ, mdf, ván, veneer
 • Tái nhập kho
 • Danh sách phiếu tái nhập kho
 • Danh sách phiếu xuất kho
 • Xuất kho vật tư
 • Xuất kho gỗ, mdf, ván, veneer
 • Tổng hợp giá trị xuất kho
 • Danh sách phiếu xuất sửa lỗi

Tổng hợp nhập, xuất kho

Danh sách bản kiểm kê

 • Kiểm kê kho