Tính năng - Sản Xuất

Giải pháp

Quản lý kế hoạch sản xuất bao gồm qui trình đặt hàng, lên kế hoạch và sản xuất theo lịch trình nhằm nâng cao năng suất phối hợp sản xuất của từng bộ phận cũng như đạt hiệu quả cao trong việc giám sát của bộ phận quản lý.

Chức năng

Kế hoạch sản xuất:

 • Tổng hợp dự kiến hoàn thành
 • Chi tiết dự kiến hoàn thành

Báo cáo công suất:

 • Báo cáo hàng còn thiếu
 • Báo cáo hàng thừa
 • Báo cáo tổng hợp công suất
 • Nhập kho sản xuất
 • Xuất kho sản xuất
 • Báo cáo CBM gỗ tinh chế

In bảng cây

Hàng gia công ngoài:

 • Tạo đơn hàng, Danh sách đơn hàng
 • Nhập hàng gia công, Danh sách phiếu nhập
 • Báo giá gia công, Danh sách bản báo giá
 • Báo cáo giá trị gia công